Historie

Tilbage i 1954/1955 opstod der hos en kreds af indflydelsesrige århusianere med tilknytning til hjemmeværnet den tanke, at Hjemmeværnsdistrikt Århus burde have sit eget musikkorps, dels for at gøre befolkningen opmærksom på hjemmeværnet og dels for at skabe fest og glæde indenfor hjemmeværnets egne rækker.

 

Hjemmeværnets øverste ledelse have ikke noget imod oprettelsen af et musikkorps i Århus, men gjorde det helt klart, at man ikke havde midler til at medvirke til indkøb af instrumenter m.v. Initiativtagerne gik herefter i gang med en indsamling både hos enkeltpersoner, firmaer og pengeinstitutter. Snart var der indsamlet DKK 12.000, et ikke ringe beløb dengang og da man ønskede kvalitetsinstrumenter helt fra begyndelsen, blev der afgivet en ordre på messing instrumenter og slagtoj hos et firma i England.

 

I marts 1955 afholdtes de første optagelsesprøver, der meldte sig 35 personer, men da leveringen af instrumenter fra England lod vente på sig, kom man først rigtigt i gang 23. januar 1956. Denne dato er regnet for musikkorpsets stiftelsesdag. Den første aften mødte der blot 8 personer, men allerede ugen efter mødte der 12 mand.

 

Man var nu godt i gang under instruktion af dirigenten for 3. regiments musikkorps, Robert Svanesøe, der endte sin karriere indenfor militærmusikken som dirigent for Den kgl. Livgardes Musikkorps. Robert Svanesøe fik hurtigt sat skik på tingene, han var umådeligt respekteret for sin dygtige, inspirerende instruktion, men han var meget tilknappet og militær i sin facon, og musikerne fik aldrig et rigtigt tilhørsforhold til ham. I 1960 blev Robert Svanesøe forflyttet, og vicedirigenten ved 3. regiments musikkorps det senere Prinsens Livregiments Musikkorps Bjarne Nielsen overtog dirigentstokken. Han ledede vort musikkorps i samfulde 27 år frem til 1987, en periode, hvor der naturligt nok var både op og nedgangstider, men Bjarne Nielsen havde format til både at styre igennem de kriser, der opstod, og at gøre musikkorpset stadigt mere velspillende.

 

I 1987 overtog Peter Gulstad Andersen den musikalske ledelse af musikkorpset. Peter Gulstad havde ingen professionelle relationer til dansk militærmusik, og med ham holdt Brass Band konceptet virkeligt sit indtog hos os. Allerede under Bjarne Nielsen var man begyndt at interessere sig for brass band arrangementer, men Peter Gulstad satte denne engelske version af messingmusik radikalt i højsædet, og har i de forløbne år ført musikkorpset frem til en position som et af Århus' ledende brass bands, og af kendere bedømt som formodentlig hjemmeværnets bedste brass band, siden 1993 godt sekunderet af vicedirigent Peter Mikael Olsen. Sideløbende med brass band musikken har den nuværende musikalske ledelse klart accepteret vor forpligtigelse til at bevare og spille gammel, dansk "militær" musik, og denne side af vor musikalske indsats, holdes højt i hævd.

 

I 2000 blev de nære forbindelser til Prinsens Livregiments Musikkorps genoptaget idet Anne Mette Tilsted Hansen overtog posten som chefdirigent efter Peter Gulstads mangeårige virke. Anne Mette's yderst kompetente og professionelle tilgang til opgaven har yderligere højnet standarden af Musikkorpset.

 

Fra sommeren 2007 har den norskfødte Anders Farstad overtaget dirigentstokken, og Anne Mette Tilsted Hansen har i samme forbindelse overtaget rollen som vicedirigent.

 

I sin nu mere end 50 årige tilværelse har Hjemmeværnets Århus Musikkorps deltaget i utallige arrangementer, både i Danmark og i udlandet, både som officielle repræsentanter for dansk hjemmeværn og dansk militærmusik og til mere civilt prægede begivenheder. Af rejser til udlandet huskes sikkert bedst deltagelse to gange i 4 dages marcherne fra Nijmegen sammen med militære musikkorps fra både Europa og USA, samt en koncertturne i Slesvig Holsten. På dansk grund deltager musikkorpset hvert år i nationale hellig og festdage, jubilæer, fremstød for hjemmeværnet, officielle begivenheder som modtagelse af H.M. Dronningen, koncerter for Århus kommune og Århus Festuge etc.

 

Musikkorpset har siden ca. 1980 været medlem af Dansk Amatør Orkesterforbund, og efter Peter Gulstads tiltrædelse som dirigent/instruktør har vi deltaget i forbundets Danmarksmesterskaber, hver gang med rimelige placeringer til følge. Fra sin stiftelse 27 januar 1956 og frem til 1 september 1988 var musikkorpset en deling under det lokale stabskompagni, hvilket gav nogle administrative gnidninger, Musikkorpset blev fra nu af et selvstændigt kompagni, hvis øverste myndighed er musikbefalingsmanden, der også fungerer som kompagnichef.

Ser man tilbage på de forløbne år, har Hjemmeværnets Århus Musikkorps vist en næsten forbavsende stabilitet med hensyn til besættelse af de ledende poster: Antallet af musikbefalingsmænd/kompagnichefer kan næsten tælles på en hånd, og det samme gælder for posterne som chefdirigent og korpskasserer.